Menu

Pædofili

Det er lovpligtigt for idrætsforeninger at indhente børneattester på trænere, instruktører og ledere, før de ansættes til at have direkte kontakt med børn under 15 år i foreningen. 

En børneattest indeholder oplysninger om en eller flere typer af straffelovsovertrædelser: 

A. Incest, samleje eller anden kønslig omgang med børn under 15 år. 

B. Udbredelse eller besiddelse af børnepornografi. 

C. Blufærdighedskrænkelse overfor børn under 15 år. 

Oplysningerne fås fra Det Centrale Kriminalregister, og er fortrolige og underlagt tavshedspligt, og skal derfor behandles på en betryggende måde for alle parter. 

Bestyrelsesmedlemmer, udvalgsmedlemmer, cafeteriapersonale og andre, som ikke har direkte kontakt med børn i det daglige idrætsarbejde, er ikke omfattet af lov om børneattester.